close
تبلیغات در اینترنت
roz-joke
loading...

رز جوک

    شب تاسوعاست ...    

T∂ بازدید : 33 یکشنبه 30 آذر 1393 نظرات ()

استاد دانشگاه داشت برگه یکی از شاگرداشو تصیح میکرد دید نوشته جواب در پشت صفحه!!!
رفت پشت صفحه دید نوشته ...
.
.
.
اگه بلد بودم همونجا مینوشتم!!!
آوردمت اینجا کسی نباشه بگم جان مادرت رحم کن!

T∂ بازدید : 22 پنجشنبه 27 آذر 1393 نظرات ()

اصن روایت داریم

.

.

.

.

.

.

ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪﻩ...

ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ میوه ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ!!!

T∂ بازدید : 25 یکشنبه 23 آذر 1393 نظرات ()

ﺑﺎ ﺧﻮﻧــﺪﻥ ﻫــﺮ ﻭﺭﻕ ﺍﺯ ﺟــﺰﻭﻩ ﻫﺎﻡ ﺩﺍﺭﻡ ﺑـﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺘــﯿﺠﻪ ﻣﯿــﺮﺳﻢ
.
.
.
.
.
.
.
ﮐﻠـﺎﺱ ﺳـﻮﻡ ﺩﺑﺴـﺘﺎﻥ ﻫـﻤﻮﻥ ﻣـﻮﻗﻊ ﮐـﻪ ﮐـﺎﺭﺕﺻـﺪ ﺁﻓـﺮﯾـﻦ ﮔﺮﻓﺘـﻢ ،

ﺗـﻮ ﺍﻭﺝ ﮐـﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﺑـﺎﯾﺪ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ
 

ﺍﺷﺘـــﺒـــــﺎﻩ ﮐــــﺮﺩﻡ

T∂ بازدید : 20 شنبه 22 آذر 1393 نظرات ()

ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺭﺱ، ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ بازيگوشى ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺟﻌﻔر درس ميخواند.

ﺭﻭﺯﯼ معلمش كه از شيطنت هاي او به تنگ آمده بود با او دعواي سختي كرد و به او گفت كه در آينده هيچ چيز نميشود.

جعفر آنقدر در مقابل هم كلاسيهايش خجل شد كه مدرسه خود را عوض كرد و تا سالها كسى از او خبر نداشت.

بيست ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ معلم ﺑﻌﻠﺖ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﻗﻠﺒﯽ ﺩﺭﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﺑﺴﺘﺮﯼ ﺷﺪ ﻭ ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ

ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩ، ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﻪ ﻫﻮﺵ ﺁﻣﺪﻥ، ﺩﮐﺘﺮﺟﻮﺍﻥ ﺭﻋﻨﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮﺩ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﯼ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯿﺰﺩ

ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻭﯼﺗﺸﮑﺮﮐﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﻌﻠﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺣﺮﻑﺯﺩﻥ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺩﮐﺘﺮ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﻭ ﻟﺒﺎﻥﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ

ﺍﻣﺎﺭﻧﮓ ﺻﻮﺭﺗﺶ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮﺩ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺻﻮﺭﺗﺶ ﺩﺭ ﺣﺎﻝﮐﺒﻮﺩ ﺷﺪﻥ ﺑﻮﺩ ﺗﺎﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺎﻝ ﻧﺎﺑﺎﻭﺭﯼ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﮐﺘﺮﺟﺎﻥ ﺑﺎﺧﺖ

ﺩﮐﺘﺮ ﻧﺎﺑﺎﻭﺭﺍﻧﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭼﻪﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ!!!!

ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺟﻌﻔﺮ ﻧﻈﺎﻓﺘﭽﯽ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺩﻭﺷﺎﺧﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮐﻨﺘﺮﻝﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﻗﻠﺒﯽ ﺭﺍ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭﺷﺎﺭﮊﺭ ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﯼﺁﻥ ﺯﺩﻩ ﺍﺳﺖ...!

.

.

.

چيه؟!!!

ﻧﮑﻨﻪ ﯾﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﯾﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺩﻛتر شده!!!!!

T∂ بازدید : 28 شنبه 22 آذر 1393 نظرات ()

با احساسا بخونن
داستان عشقیه...
.
.
.
پسري عاشق دختري شده بود
ولی دختر هميشه به او جواب رد ميداد!
يک شب پسر تصميم گرفت عشق خودش را به دختر ثابت کند
به دختر گفت:
يا مال من باش يا خودکشي ميکنم!
دختر سر حرفش بود و باز هم جواب منفی داد ...
پسر بعد از شنيدن جواب منفي به خودش بنزين تزريق کرد و تا چند هفته به کما رفت.
بعد از مدتها بهوش آمد و در همان لحظات اولیه پس از به هوش آمدن
دختر را بالاي سرش ديد که به ملاقاتش آمده بود
اما.......
عشق آن پسر به نفرت تبديل شده بود
چاقوي جراحي را برداشت تا دختر را بکشد
در راهروی بيمارستان دنبال دختر ميدويد تا اینکه در انتهای سالن بيمارستان دختر را گرفت.......
آقا.... چشمتون روز بد نبینه
تا چاقو جراحي رو برد بالا که بزنه به قلب دختره
.
.
.
.
يهو پسره بنزين تموم کرد!!!!
حالا پمپ بنزينم اون نزديکيا نبود
هيچي ديگه.....
هيچکسم تو اين گروني بهشون بنزين نداد
دختره خيلي شانس آورد ....... خلاصه .....
اگه فحش بدید دیگه داستان براتون نمیزام :|

T∂ بازدید : 24 شنبه 22 آذر 1393 نظرات ()

اى کسانى که مشروب ميخوريد
قليون ميکشيد
ميريد مهمونى
فاز ميگيريد
ميرقصيد...
.
.
.
.
.
.
.
.

ینی .......خااااااااااااااااااک تو سرتون!
منم ببريد خب...
قول ميدم يه گوشه ساکت بشينم

T∂ بازدید : 21 سه شنبه 11 آذر 1393 نظرات ()

داشتیم با خانواده فیلم میدیدیم
پسر معتاد مواد کشیده بود
بعدشم مشروب خورد
بعدشم سیگار کشید
بعد باباش اینا داشتن میومدن خونه
این پسره داشت آدامس میجوید که دهنش بو نده
هر کاری میکرد بازم دهنش بو میداد
منم که دلم واسش سوخت گفتم : خاک تو سرت با آدامس بو نمیره برو چای خشک بجو
:|
لگدی که از بابام خوردم به کنار :|
الان دارم از مرکز ترک اعتیاد براتون پست میذارم :)

T∂ بازدید : 34 یکشنبه 09 آذر 1393 نظرات ()

تیم های لیگ برتر افغانستان:

.

.

.
خشخاش گستر کابل
تریاک سازی قندهار
مناطق حشیش خیز جنوب
اتلتیکو وزیرستان جنوب
اف سی طالبان
فجر شهید بن لادن هرات
الاتحاد قاچاقچیان جلال آباد
هروئین مبارکه کابل

T∂ بازدید : 38 یکشنبه 09 آذر 1393 نظرات ()

 

 

با سلام خدمت بازدید کنندگان عزیز ❤

امروز براتون موزیک ویدئوی جدید امیر تتلو به نام تو تو دید من نیستی رو آماده کردم.

به نظر خودم یکی از بهترین موزیک ویدئوهای چند وقت اخیر بود.

این ویدئوی یکی از آهنگ های آلبوم " من " امیر تتلو میباشد.

به گفته خودِ امیر این آخرین کارِ هنری این خواننده پرطرفدار خواهد بود.

 

برای دانلود با کیفیت های مختلف به ادامه مطلب مراجعه کنید

T∂ بازدید : 31 شنبه 08 آذر 1393 نظرات ()

رساله توجیه المسائل ايرانيها

۱_غيبت… تو روشم ميگم.
۲_تهمت… همه ميگن!
۳_دروغ… مصلحتى!
۴_رشوه… شيرينى!
۵_ظلم… حقشه!
۶_مال حرام… پيش سه هزار ميليارد هیچه.
۷_ربا… همه ميخورن!
۸_نگاه به نامحرم… يه نظر حلاله!
۹_مجلس حرام… يک شب که هزار شب نميشه!
۱۰_بخل… اگه خدا ميخواست بهش ميداد!

T∂ بازدید : 23 شنبه 08 آذر 1393 نظرات ()

معلمم گفت : زندگي را تعريف كن…
گفتم..زندگي تعريف كردني نيست…
ناراحت شد و نمره ام را صفر داد…
سالها بعد كه او را ديدم كه پير شده بود و عصا به دست راه مي رفت …
جلو رفتم و گفتم : زندگي را تعريف كن،ارام خنديد و گفت نمره ات بيست…
زندگي را بايد زيست!!!…
گفتم اون موقع باید بیست میدادی مشروط نشم.یه لگد زدم انداختمش تو جوب فرار کردم.

T∂ بازدید : 19 پنجشنبه 06 آذر 1393 نظرات ()

ﻣﯿﺪﻭﻧﯿﺪ ﭼﺮﺍ تو کارتونه ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺘﺎ ﮐﺎﮐﺮﻭ ﺁﺳﺘﯿﻨﺎﺵ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩ ؟
.
.
.
.
ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﯿﺪ ؟؟
.
.
.
.
ﭼﻮﻥ همیشه ﺑﺎ ﻭﺿﻮ ﻭﺍﺭﺩ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯿﺸﺪ
مسخره ام خودتونید

T∂ بازدید : 32 چهارشنبه 05 آذر 1393 نظرات ()

مردی نزد روانشناس رفت و از غم بزرگی که دردل داشت برای دکتر تعریف کرد.
دکترگفت: به سیرک شهر برو آنجا دلقکی هست، اینقدر تو را می خنداند که غمت یادت برود ...
مرد لبخند تلخی زد و گفت:
من همان دلقکم ...
.
.
.
دکتر گفت: به جهنم که همان دلقکی!
مرد گفت : برو بابا پول ویزیت دادم باید درمانم کنی!
دکتر گفت : برو دیوانه من فقط همونو بلد بودم دیگه درمانه دیگه ای بلد نیستم!
مرد گفت : پس سریع پولمو پس بده!
و دکتر پول دلقک را پس داد.

نکته داستان : آن مرد دروغ گفت و دلقک نبود ولی پول خود را پس گرفت و سپس به سراغ دلقک رفت , نامرد
!!!

T∂ بازدید : 26 چهارشنبه 05 آذر 1393 نظرات ()

واقعیتهای زندگی:

وکیل ها امیدوارن تو دردسر بیوفتی ...
دکترا امیدوارن مریض بشی ...
پلیسا امیدوارن یه جرمی بکنی ...
معلما امیدوارن تو یه احمق بدنیا اومده باشی ...
صاحبخونه ها امیدوارن تو هیچوقت خونه نخری ...
دندانپزشکا امیدوارن دندونات فاسد بشن ...
مکانیکا امیدوارن ماشینت خراب بشه ...
موسسات کفن و دفن امیدوارن بمیری ...
.
.
.
.
.
.
.
فقط دزدا واست یه زندگی خوب و پر بار و موفق و با برکت آرزو میکنن!
و همینطور یه خواب خوب و خوش و آروم و راحت و عمیق ...

T∂ بازدید : 50 چهارشنبه 05 آذر 1393 نظرات ()

روند تکاملی عکس پروفایل دخترای ایرانی

.

.

.
ماهه اول= عکس گُل یا منظره
ماهه دوم= عکس یه حیوون ترجیحاً گُربه
ماهه سوم= عکس یه بچه
ماهه چهارم= یه دخترخارجی ترجیحاً سلنا گومز
ماهه پنجم= عکس خودش شطرنجی
ماهه ششم= عکس نصفه صورتش، سیاهُ سفید
ماهه هفتم= اون یکی نصفه صورتش، سیاهُ سفید
ماهه هشتم= عکس کامل صورتش
ماهه نهم= عکس با روسری، مقنعه یا شال
ماهه دهم= بی روسری،مقنعه یا شال
یازدهم= تمام قد، با مانتو
دوازدهم= تمام قد بی مانتو
سیزده و چهارده و پونزده رو دیگه نمیشه بگم، خونواده نشسته ....

T∂ بازدید : 24 دوشنبه 03 آذر 1393 نظرات ()

( ﺏَ ﺭَ ﺏَ ﺏَ ) ﭼﯿﺴﺖ؟
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
به معنای برو بابا ست که ایرانیها ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺑﺎ ﺩﻫﻨﯽ ﮐﺞ ، ﻭﺍﺳﻪ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺭﻭﺣﯿﮥ ﻃﺮﻑ ﺑﮑﺎﺭ ﻣﯿﺒﺮﻥ !

الان دارید امتحان میکنید؟؟؟
تبریک میگم شما یه ایرانی اصیل هستید!!!!

 

T∂ بازدید : 34 یکشنبه 02 آذر 1393 نظرات ()

آﯾﺎ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺩﺍﺭﯾﻦ ؟!

ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺣﺎﻟﺸﻮ ﺑﺪ ﺟﻮﺭ ﺑﮕﯿﺮﯼ ؟!

ﭘﺲ ﺑﯿﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺭﻭﺵ ﻫﺎﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﯼ ﺑﺪﺭﺩ ﺑﺨﻮﺭ !!

ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﯼ ﻛﺴﺎﯾﯽ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﯿﺪﻩ ﻛﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺰﺍﺣﻤﺸﻮﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﺴﻞ ﺑﺎﺷﻪ ﻭﻟﯽ ﻓﺮﻕ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﭼﯽ ﺑﺎﺷﻪ ...!
ﺭﻭﺵ ﺣﺎﻟﮕﯿﺮﯼ 1 :
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺑﻬﺘﻮﻥ ﺯﻧﮓ ﺯﺩ ﺍﻭﻥ ﺩﻛﻤﻪ ﯼ ﺳﺒﺰ ﺭﻭﯼ ﻛﯿﺒﻮﺭﺩ ﮔﻮﺷﯿﺘﻮﻥ ﻛﻪ ﻋﻜﺲ ﯾﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺴﺖ ﺭﻭ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﻛﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﺭﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﺍﻭﻧﺠﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ ﺑﺰﻧﯿﺪ :
ﺍﯾﻦ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻪ ﻧﺘﻮﻧﻪ ﺗﻠﻔﻨﺸﻮ ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻪ )ﻭ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻫﻢ ﯾﻪ ﺣﺎﻟﯽ ﻣﯿﺒﺮﻩ!!!
ﺭﻭﺵ ﺣﺎﻟﮕﯿﺮﯼ 2 :
ﺑﺮﯾﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ ﺗﻤﺎﺱ ﮔﻮﺷﯿﺘﻮﻥ ﻭ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻮﻧﻮ ﺭﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻠﯿﺲ 110 ﺩﺍﯾﻮﺭﺕ ﻛﻨﯿﺪ. ﺍﯾﻦ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻪ ﻃﺮﻑ (ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺗﻠﻔﻨﯽ ) ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﺳﻜﺘﻪ ﻛﻨﻪ...
ﺭﻭﺵ ﺣﺎﻟﮕﯿﺮﯼ 3 :
ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﺗﻮ ﯾﻪ ﭘﯿﺎﻡ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﺮﺍﺵ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ :
ﻣﺜﻼ ali :
  l tab l tab l tab
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺐ ﺍﯾﺠﺎﺩ 8 ﻛﺎﺭﺍﻛﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﯿﺪ ﻛﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺘﻨﯽ ﺭﻭ ﺗﻮ ﻛﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺎ ﯾﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﺗﻜﺴﺖ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﻭ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﺍﺗﻘﺎﻝ ﺑﺪﯾﻦ ﻭ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﻫﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﺪﯾﺪ (ﺭﻭﺵ ﺫﺧﯿﺮﻩ) ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﯾﻪ

ﺍﺱ ام اﺱ ﺑﻪﯾﺎﺭﻭ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪﺵ...
ﺗﺎ ﯾﺎﺩﻡ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﮕﻢ ﺍﺳﻢ ﻫﺮ ﭼﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻪ ﻋﻤﻞ ﺯﯾﺮ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯿﺎﻓﺘﻪ.
ﺣﺎﻻ ﭼﯽ ﻛﺎﺭ ﻣﯿﻜﻨﻪ ؟!
ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺳﺘﻮﻧﻮ ﺑﺎﺯ ﻛﻨﻪ ﮔﻮﺷﯿﺶ ﺭﯼ ﺍﺳﺘﺎﺭﺕ ﻣﯿﺸﻪ ﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺎﺩ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ ﺣﺬﻓﺶ ﻛﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻮ ﯾﺎ ﻓﻠﺶ ﻛﻨﻪ ﯾﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻛﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺣﺬﻓﺶ ﻛﻨﻪ !!
ﺭﻭﺵ ﺣﺎﻟﮕﯿﺮﯼ 4 :
ﺑﺮﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﺍﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﯾﻨﻮ :
101090503010
ﯾﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﻛﻨﯿﺪ ﻭ ﻭﺍﺩﺍﺭﺵ ﻛﻨﯿﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﻣﺰ ﮔﻮﺷﯿﺸﻮ ﺷﺎﺭﺯ ﻛﻨﻪ ﺭﺍﻫﻬﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻩ ﻛﻪ ﻃﺮﻑ ﻃﻤﻊ ﺑﮕﯿﺮﻩ ﻭ ﮔﻮﺷﯿﺸﻮ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﻣﺰ ﺷﺎﺭﮊ ﮐﻨﻪ !
ﺣﺎﻻ ﭼﻪ ﻣﯿـــــــــــــــﻜﻨﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻣﺰ ﺷﺎﺭﮊ :
ﺑﺎ ﺷﺎﺭﮊ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻃﺮﻑ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﻣﺰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺧﻂ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺑﻪ ﻟﺴﯿﺖ ﺳﯿﺎﻩ ﺍﯾﺮﺍﻧﺴﻞ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﺴﺪﻭﺩﻣﯿﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺪﻭﺩﯼ 10 ﺗﻮﻣﻦ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺷﻪ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﻋﺰﯾﺰﻣﻮﻥ!

.

.

.

ﻧﻈﺮﺗﻮﻥ ﭼﯿﻪ؟

T∂ بازدید : 27 شنبه 01 آذر 1393 نظرات ()

طبق معمول این چن وخت بابام داشت اخبار BBC و داعش رو نیگا میکرد!
یهو تلفن زنگ زد گوشی رو برداشتم گفت کوشی رو بده بابات!
بابام گوشی رو گرفت یارو گفت :
از گروه ﺩﺍﻋﺶ ﺯﻧﮓ میزنم ابوبکر بغدادی هستم!!!!

داداش , ﻫﺮﻭﻗﺖ ﻛﻮﺑﺎﻧﻲ ﺭﻭ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﺑﻬﺖ ﺧﺒﺮ ﻣﻴﺪﻳﻢ، ﺑﺰﺍﺭ ﺑﻘﻴﻪ ﻫﻢ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﺑﺒﻴﻨﻦ!

بِکِش بیرون از BBC!!!

T∂ بازدید : 28 جمعه 30 آبان 1393 نظرات ()

ﺭﻭﺯﯼ ﺷﯿﺦ ﺑﺎ ﻣﺮﯾﺪﺍﻥ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺩﺭ ﺻﺤﺮﺍﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ...

ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺑﺎﺩﯼ ﻭﺯﯾﺪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﯼ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺴﯿﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﺧﻮﺩ ﺑﺮﺩ ...

ﺍﺳﺘﻘﻼلیها ﺑﺎ ﻏﺮﻭﺭ ﺍﺯ ﺷﯿﺦ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﻗﻮﯼ ﺗﺮﯾﻢ؟؟؟

ﺷﯿﺦ ﺧﻨﺪﯾﺪﻭ ﮔﻔﺖ : ﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﻮﺭﺍﺧﯿﺪ ﺑﺎﺩ ﺍﺯﺷﻤﺎ ﺭﺩ ﻣﯿﺸﻮﺩ !!!

ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺎ ﻧﻌﺮﻩ ﮐﻨﺎﻥ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥﻧﻬﺎﺩﻧﺪ ....

T∂ بازدید : 22 دوشنبه 26 آبان 1393 نظرات ()

طرف كلا يه بار توی مهموني با دبه سركه واسش تنبک زدن اونم خونده.........!
حالا پست گذاشته : درگذشت همكار عزيزم مرتضی پاشایی را از طرف خودم و جامعۀ هنری تسلیت عرض میکنم!

 

یه همچین ملتی هستیم ما!

T∂ بازدید : 40 دوشنبه 26 آبان 1393 نظرات ()

ﺍﻧﺸﺎﯼ ﻳﮏ ﺑﭽﻪ ﺩﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ!

.

.

.
ﻧﺎﻡ : ﻛﻤﺎﻝ
ﻛﻼﺱ : ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ
ﻣﻮﺯﻭ ﺍﻧﺸﺎ : ﻋﺰﺩﻭﺍﺝ
ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﻳﮏ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺏ ﻣﯽ ﻛﻨﻢ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﺑﺰﺭﮒ ﻛﻪ ﺷﺪﯼ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻳﮏ ﺯﻥ ﺧﻮﺏ ﻣﯽﮔﻴﺮﻡ .
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺏ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﻭ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻗﻮﻝ ﭘﻨﺞ ﺗﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺣﺘﻤﻦ ﻧﺎﺳﺮﺍﺩﻳﻦ ﺷﺎﻩ ﺧﻴﻠﯽ ﻛﺎﺭﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﻣﯽ ﻛﺮﺩﻩ ﻛﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﻮﻡ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺑﺮﺍﻳﺶ ﺯﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ.
ﻭﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﺆﺗﻘﺪﻡ ﻛﻪ ﺍﺻﻮﻟﻦ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺯﻥ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﺗﺎ ﺁﺩﻡ ﺑﺸﻮﺩ ،
ﭼﻮﻥ ﺑﺎﺑﺎﻳﻤﺎﻥ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ : ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺁﺩﻡ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ .
ﺩﺭ ﻋﺰﺩﻭﺍﺝ ﺗﻮﺍﻫﻢ ﺧﻴﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ، ﻳﻌﻨﯽ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺨﻮﺭﻧﺪ.
ﻣﺜﻠﻦ ﻣﻦ ﻭ ﺳﺎﻧﺎﺯ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻟﻪ ﻣﺎﻥ ﺧﻴﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﻳﻢ .
ﺍﺯ ﻟﻬﺎﺯ ﻓﻜﺮﯼ ﻫﻢ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺨﻮﺭﻧﺪ.
ﺳﺎﻧﺎﺯ ﭼﻮﻥ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﺶ ﺍﺳﺖ ﻫﻨﻮﺯ ﻓﻜﺮ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﻮﺭﺩ ﻭﻟﯽ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻧﺎﺯ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺎﻟﻴﺶ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
ﺩﺭ ﻋﺰﺩﻭﺍﺝ ﺳﻦ ﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﺻﻠﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ؛
ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﻼﻍ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﻛﻮﭼﻜﯽ ﻛﻪ ﻧﻜﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ .
ﻣﻬﻢ ﺍﺷﻖ ﺍﺳﺖ !
ﺍﮔﺮ ﺍﺷﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﺴﯽ ﺍﺯ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺳﻜﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻭ ﺩﺍﻳﯽ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ

T∂ بازدید : 23 دوشنبه 26 آبان 1393 نظرات ()

اﻻﻥ ﺩﻗﯿﻘﺎ 20 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺱ ﺩﺍﺭﻡ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻢ :|
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺍﺷﮏ ﺷﻮﻕ . . .
ﺗﻮ ﺟﯿﺐ ﻟﺒﺎﺱ ﺯﻣﺴﺘﻮﻧﯿﺎﻡ ﺩﻭﻫﺰﺍﺭﺗﻮﻣﻦ ﭘﻮﻝ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻡ
ﺍﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺻﻒ ﻧﻴﺴﺖ . .

T∂ بازدید : 30 یکشنبه 25 آبان 1393 نظرات ()

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﯼ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺷﮑﻦ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺶ

.

.

.
- ﺩﺭﮐﺪﺍﻡ ﺟﻨﮓ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮﻥ ﻣﺮﺩ؟
➖ﺩﺭ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺟﻨﮕﺶ
- ﺍﻋﻼﻣﯿﻪ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺭﮐﺠﺎ ﺍﻣﻀﺎﺷﺪ؟
➖ﺩﺭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ
- ﻋﻠﺖ ﺍﺻﻠﯽ ﻃﻼﻕ ﭼﯿﺴﺖ؟
➖ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ
- ﻋﻠﺖ ﺍﺻﻠﯽ ﻋﺪﻡ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﻬﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
➖ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ
- ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺧﻮﺭﺩ؟
➖ﻧﻬﺎﺭ ﻭ ﺷﺎﻡ
- ﭼﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﯽ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺳﯿﺐ ﺍﺳﺖ؟
➖ﻧﯿﻤﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﻥ ﺳﯿﺐ
-ﺍﮔﺮ ﯾﮏ ﺳﻨﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﯿﻨﺪﺍﺯﯾﺪ ﭼﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ؟
➖ﺧﯿﺲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
- ﯾﮏ ﺁﺩﻡ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻫﺸﺖ ﺭﻭﺯ ﻧﺨﻮﺍﺑﺪ؟
➖ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﺒﻬﺎ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺑﺪ

T∂ بازدید : 27 جمعه 23 آبان 1393 نظرات ()

 

یکی هست، که دیگه نیست...خداحافظ مرتضی

آروم و راحت بخواب، همیشه در قلب ما زنده خواهی ماند.

 

 

امروز صبح مرتضی پاشایی خواننده خوش صدا بر اثر ایست قلبی در سن ۳۰ سالگی دار فانی را وداع گفت و مردم ایران را محزون کرد.

مرتضی چند وقتی بود که قهرمانانه با بیماری بی رحم سرطان مبارزه میکرد. او مهربان بود, محبوب بود و در مدتی کوتاه خودش را در قلب میلیونها ایرانی جا کرد.

جای خالیش هیچگاه پر نخواهد شد اما این تنها صداست که میماند.

این حادثه اسف بار را به خانواده پاشایی، دوستان و هواداران مرتضی تسلیت میگوییم.

 

برای سلامتی روح آن مرحوم صلواتی عنایت فرمایید.

 

T∂ بازدید : 32 جمعه 23 آبان 1393 نظرات ()

ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﮐﻨﺎﺭ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺩﺭﺍﯾﺮﺍﻥ:

.

.

.
1-عوض کردن آهنگ
2-همخونی با آهنگ
3-رقص هماهنگ باراننده
4-گذاشتن قند در دهان راننده
5-ﮐﺸﯿﺪﻥِ ﺑﻘﯿﮥ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺘﻦ ﺁﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺩﯾﺪﻥ ﭘﻠﯿﺲ!
6-ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺘﻦ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻭﻗﺘﯽ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺩﺳﺘﺶ ﺑﻨﺪﻩ!
7-ﺩﺍﺩﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ به ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻐﻠﯽ!
8-ﺗﻣﺮﮐﺰ ﺭﻭﯼ ﺧﯿﺎﺑﻮﻧﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺑﺎﮔﻮﺷﯽ ﺣﺮﻑﻣﯿﺰﻧﻪ!
9-ﺗﯿﮑﻪ ﺍﻧﺪﺍختن به ﻋﺎبرﯾﻦ ﭘﯿﺎﺩه!
10-ﺟﯿﻎ ﺯﺩﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﺗﻮﻧﻠﻬﺎ!
11-ﻓﺤﺶ ﺩﺍﺩن به ﺑﻘﯿﻪ بخاﻃﺮ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺪﺷﻮﻥ!
12-ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻭﺍﺳﻪ ﻻﯾﯽ ﮐﺸﯿﺪﻥ!
13-ﻓﺤﺶ ﻭﻧﻔﺮﯾﻦ به ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺳﺎﺧﺖ ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻫﺎ!
13-ﭼﺸﻢ ﻏﺮﻩ به ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﻬﺎﯼ ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺭﺍﻩ ﻧﻤﯿﺪﻥ!
14-ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻗﻮﺕ ﻗﻠﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺩﻋوا

T∂ بازدید : 37 چهارشنبه 21 آبان 1393 نظرات ()

اﺳﺘﻘﻼﻝ : ﻣﺎ ٢٤ ﺗﺎ ﺑﺮﺩﻳﻢ ﺷﻤﺎ ١٨ ﺑﺎﺭ!
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ : ﺁﺧﻪ ﺑﺮﺩﻫﺎﯼ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﺎﺝ ﺑﻮﺩﻳﺪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻴﺸﻪ ﺍﮔﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﺩﻫﺎﻣﻮﻥ ﺍﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺸﻪ ﺧﻴﻠﯽ ﻣﻮﻧﺪﻩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﺳﯿﻦ!
ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ : ﻣﺎ ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺁﺳﻴﺎ ﺷﺪﻳﻢ ﺷﻤﺎ ﺣﺘﯽ ﻳﻪ ﺑﺎﺭﻡ ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻧﺮﺳﻴﺪﻳﺪ!
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ : ﺍﻳﻦ ﺩﻳﮕﻪ ﺍﺯ ﺑﯽ ﺳﻮﺍﺩﯼ ﺷﻤﺎ ﻛﻴﺴﻪ ﻛﺸﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻴﺪﻭﻧﻴﺪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﻓﻴﻨﺎﻝ ﺭﺳﻴﺪﻳﻢ!
ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ : ﻣﺎ ﺍﺯ ﺍﻟﻐﺮﺍﻓﻪ ٥ ﺗﺎ ﻧﺨﻮﺭﺩﻳﻢ!
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ : ﺍﺯ ﻣﺎ ﻛﻪ ٦ ﺗﺎ ﺧﻮﺭﺩﻳﺪ
ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ : ﻣﺎ ﭘﺮ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﺁﺳﻴﺎﻳﻴﻢ!
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ : ﺍﻭﻻ " ﭘﺮ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﺁﺳﻴﺎ ﭘﻮﻫﺎﻧﮓ ﺍﺳﺘﻴﻠﺮﺯ ﻛﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﻴﻪ ﺩﻭﻣﺎ " ﻣﺎ ﻫﻢ ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﺁﺳﻴﺎﻳﻴﻢ!
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ : ﺗﻴﻢ ﻣﺎ ٢ ﻫﺘﺮﻳﻜﯽ ﺗﻮ ﺩﺭﺑﯽ ﺩﺍﺭﻩ
ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ : ــــــــــ
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ : ﺗﻴﻢ ﻣﺎ ﺳﻪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﻳﻜﻨﺎﺵ ﻣﺮﺩ ﺳﺎﻝ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺁﺳﻴﺎ ﺷﺪﻥ!
ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ : ــــــــــ
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ : ﺗﻴﻢ ﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻟﮋﻳﻮﻧﺮﻭ ﺗﻮ ﺁﺳﻴﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ : ــــــــــ
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ : ﺁﻗﺎﯼ ﮔﻞ ﺟﻬﺎﻥ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺴﻪ
ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ : ــــــــــ
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ : ﺍﺯ ﻣﺎ ۶ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﮐﻢ ﺷﺪ ﺑﺎﺯﻡ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺷﺪﯾﻢ
ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ : ــــــــــ
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ : ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺎ ﻋﻠﯽ ﺩﺍﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﻼﻥ ﻭ ﭼﻠﺴﯽ ﺗﻮ ﻟﻴﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﮔﻞ ﺯﺩﻩ ﻣﻬﺪﻭﯼ ﻛﻴﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻳﻮﻭﻧﺘﻮﺱ ﮔﻞ ﺯﺩﻩ!!
ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ : ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺻﺪﺍﻡ ﻛﺮﺩ ﺑﺎﯼ
:|

.

.

.

تقدیم با عشق به همه پرسپولیسی ها!

T∂ بازدید : 65 چهارشنبه 21 آبان 1393 نظرات ()

ﺷﻤـﺎﻫــﺎ ﯾــﺎﺩﺗــﻮﻥ ﻧﻤﯿــﺎﺩ
ﯾﮑــﯽ ﺍﺯ ﺁﻣـﻮﺯﺷﻬـﺎﯼ ﺗﺨﺼـﺼـﯽ ﻭ ﺳﺨﺘـﯽ ﮐـﻪ ﻧﺴـﻞ ﻣـﺎ ﺩﯾـﺪ ،،،،
ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﮐـﺎﺭ ﺑـﺎ ﺁﻓﺘـﺎﺑــﻪ ﺱ ....
.
.
.
.
.
.
.
ﻣﯿﺨﻨـﺪﯼ؟؟؟؟؟ ﺑﮕﯿـﺮ ﺩﺳﺘـﺖ ﺑﺒﯿﻨـﻢ ﻣﯿﺘـﻮﻧﯽ ﺁﺑـﻮ ﺑـﺮﺳـﻮﻧـﯽ ﺑـﻪ ﻣﻘﺼـﺪ ﯾـﺎ ﻧـﻪ،،،
ﺑﭽﻪ ﺳﻮﺳﻮﻝ
ﺗـﺎﺯﻩ ﯾـﻪ ﺍﻓﺘـﺎﺑـﻪ ﻫـﺎﯾـﯽ ﺑـﻮﺩ ﺑﻬـﺶ ﻣﯿﮕـﻔﺘـﻦ ﺁﻓﺘـﺎﺑـﻪ ﻣﺴـــﯽ!!!!
ﻭﻗﺘـﯽ ﻣﯿﺨـﻮﺍﺳﺘـﯽ ﺑﻠﻨـﺪﺵ ﮐﻨـﯽ ﺧـﻮﺩﺗــﻮ ﺑﺸــﻮﺭﯼ ﺩﻭﺑـﺎﺭﻩ ﻣﯿـﺮﯾــﺪﯼ!!!!

T∂ بازدید : 25 چهارشنبه 21 آبان 1393 نظرات ()

زنه شوهرش رو واسه نماز صبح بیدار کرد!
شوهر: ول کن بعدا قضاشرو میخونم!
زنه: ولی شرع گفته باید سر وقت بخونی!
مرد: ولی شرع گفته ۴ تا زن هم میتونم بگیرما
زنه: بخواب عزیزم خدا خیلی بخشندست ...!!!

T∂ بازدید : 25 پنجشنبه 15 آبان 1393 نظرات ()

ﮐﺠﺎﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻨﺪﯾﺪ !!!!
ﺑﻪ ﺳﺮﺁﺳﺘﯿﻦ ﭘﺎﺭﻩ ﯼ ﮐﺎﺭﮔﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭﺕ ﺭﺍ ﻣﯽ ﭼﯿﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺍﺭﺑﺎﺏ ، ﻧﺨﻨﺪ !
ﺑﻪ ﭘﺴﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﺁﺩﺍﻣﺲ ﻣﯽ ﻓﺮﻭﺷﺪ ﻭ ﺗﻮ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺧﺮﯼ ، ﻧﺨﻨﺪ !
ﺑﻪ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺯﺣﻤﺖ ﺭﺍﻩ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﯼ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﻌﻄﻠﺖ ﮐﻨﺪ ، ﻧﺨﻨﺪ !
ﺑﻪ ﺩﺑﯿﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﻭ ﻋﯿﻨﮑﺶ ﮔﭽﯽ ﺳﺖ ﻭ ﯾﻘﻪ ﯼ ﭘﯿﺮﺍﻫﻨﺶ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻩ ، ﻧﺨﻨﺪ !
ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﭘﺪﺭﺕ ...
ﺑﻪ ﺟﺎﺭﻭ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺎﺩﺭﺕ ...
ﺑﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﯼ ﭼﺎﻕ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ...
ﺑﻪ ﺭﻓﺘﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﻣﺎﯼ ﺗﯿﺮ ﻣﺎﻩ ﮐﻼﻩ ﭘﺸﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﺩﺍﺭﺩ ...
ﺑﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﯼ ﺁﮊﺍﻧﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﺮﺕ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ...
ﺑﻪ ﭘﺎﺭﮔﯽ ﺭﯾﺰ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺴﯽ ...
ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻭ ﺭﻭ ﺑﻮﺩﻥ ﭼﺎﺩﺭ ﭘﯿﺮﺯﻧﯽ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ...
ﻧﺨﻨﺪ ...
ﻧﺨﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﺭﺯﺷﺶ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ ...
ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﭼﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﭘﺮ ﺩﺭﺩﺳﺮﯼ ﺩﺍﺭﻧﺪ ...
ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﯼ، ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻭ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﻨﺪ ...
ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﻘﻼ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ...
ﺑﺎﺭ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ...
ﺑﯽ ﺧﻮﺍﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ...
ﮐﻬﻨﻪ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻨﺪ ...
ﺟﺎﺭ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ ...
ﺳﺮﻣﺎ ﻭ ﮔﺮﻣﺎ ﺭﺍ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ...
ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ...
ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎﺩﻩ
ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺸﺎﻥ "ﺧﺪﺍ "ﺳﺖ، ﻧﺨﻨﺪ
...

تعداد صفحات : 2

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 536
 • کل نظرات : 41
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 6
 • آی پی امروز : 2
 • آی پی دیروز : 3
 • بازدید امروز : 75
 • باردید دیروز : 103
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 217
 • بازدید ماه : 336
 • بازدید سال : 2,551
 • بازدید کلی : 48,380
 • کدهای اختصاصی